Sovegarantiikon28 dages søvngaranti Gratis forsendelsesikonsøvnikon Gratis fragt! Køb nu ikonKØB NU

Kurv

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for onlinebutikken

 

Ejeren af online-butikken Tryghedsdynen.dk er Synapsa Med sp. Zoo. der med sit hovedsæde er registreret ved ul. Klonowa 16, 55-220 Jelcz-Laskowice Polen i District Court for Wroclaw-Fabryczna i Wroclaw, 6. afdeling for Domstols registret under nummer KRS med skat ID. nr: 8971787892,  e-mail-adresse: kundenservice@tryghedsdynen.dk i det følgende benævnt “Sælger”.

Sælgeren udøver en kommerciel aktivitet i salget af specialfremstillet medicinsk udstyr.

Punkt 1. Definitioner

Betegnelserne anvendt heri betyder:
1. Bruger – en fysisk person, der fuldt ud er i stand til at handle ifølge loven, uledsagede mindreårige, en fysisk person med begrænset juridisk kapacitet (en person, der er 13 år eller delvis retligt uarbejdsdygtig) efter forudgående samtykke fra hans eller hendes juridiske repræsentant (f.eks. en forælder), en juridisk person, en organisationsenhed uden juridisk person, til hvem der ydes lovlig handlekraft i henhold til særskilte bestemmelser, der køber eller agter at købe varer fra online-butikken, eller som bruger eller har til hensigt at gøre brug af brugerkonto service og Sælgers tjenester via elektroniske tjenester.
2. Klient – En juridisk person med fuld juridisk kapacitet, juridisk enhed eller organisationsenhed uden juridisk person og juridisk person der handler direkte inden for hans eller hendes forretning eller erhvervsmæssige virksomhed.
3. Forbruger – Betyder en fysisk person, der udfører en retsakt der ikke er direkte forbundet med hans eller hendes forretning eller erhverv.
4. Køber – betyder en klient og/eller forbruger.
5. Elektronisk Service – En tjeneste der leveres elektronisk af sælgeren til brugeren via online-butikken.
6. Regler – betyder et sæt regler og især de etiske og faglige standarder, der er omhandlet i artikel 2, punkt 5, i loven om bekæmpelse af urimelige markedspraksis af 23. august 2007.
7. Registreringsformular – betyder en formular I online-butikken for at oprette en brugerkonto.
8. Ordreformular – betyder en formular I online-butikken, der gør det muligt at placere ordrer, ved at tilføje produkter til den elektroniske indkøbskurv og fastsætte vilkårene i købekontrakten , herunder leveringsmetode og betaling.
9. Brugerkonto –betyder en individuel brugerkonto som bliver oprettet af sælger, efter bruger har registreret sig, indenfor rammerne af tjenesteydelserne via online-butikken. Dette for at lette slut aftalen på købekontrakten, kontakt med online-butikken, afregning og som giver mulighed for at planlægge køb og spore de udvalgte varer.
10. Indkøbskurv – betyder en interaktiv form for tilgængelig kurv i online-butikken, der giver køber mulighed for at bestille
11. Kontaktoplysninger – betyder:
a. i tilfælde af fysiske personer: navn, permanent adresse, postadresse – hvis denne er en anden end den faste adresse, e-mail-adresse og telefonnummer. Hvis en ordre er placeret i forhold til den en forretningsaktivitet, indeholder køberens kontaktoplysninger også firmaets navn og skatte-id. i. (NIP);
b. i tilfælde af juridiske personer eller organisatoriske enheder uden juridisk person, til hvem lovlig kapacitet ydes i henhold til særskilte bestemmelser: navn, sted, postadresse, skat id. nr., e-mail-adresse og telefonnummer.
12. Vilkår og betingelser – betyder regler for levering af tjenester via elektroniske midler via senso-rex.com.
13. Online butik – betyder den internetservice, der er tilgængelig på senso-rex.com hvor køberen kan bestille fra.
14. Varer/produkter – Betyder varen(e), der sælges I online-butikken der kan bestilles.
15. Levering – betyder transport tjeneste inklusive transport- og leveringsomkostninger meddelt til køberen.
16. Frist – betyder det antal timer eller arbejdsdage, der er angivet på produktet.
17. Arbejdsdage – betyder mandag til fredag eksklusive helligdage..
18. Leverandør – Den enhed, der leverer varerne.
19. Købekontrakt – betyder vare- eller tjenesteydelseskontrakt som defineret i polsk
Civil Code, indgået mellem Sælger og Køber.
20. Bestilling – Betyder køberens hensigtserklæring med henblik på direkte afslutning af salget
21. Kommerciel Information / Nyhedsbrev – Betyder information, der skal bruges direkte eller indirekte til at fremme de varer og tjenesteydelser, der sælges inden for rammerne af sælgerens aktiviteter.

Punkt 2. Generelle bestemmelser

1. Betingelserne definerer reglerne for brug af online-butikken og tilbyder gratis tjenester på elektronisk vis af sælgeren.
2. Betingelserne er rettet til både forbrugere og kunder i online-butikken.
3. Alle rettigheder til online-butikken, herunder ophavsret, immaterielle rettigheder til sit navn, internet domæne, hjemmeside, samt mønstre, formularer, logoer og billeder tilhører sælgeren og må kun anvendes som specificeret og i overensstemmelse med bestemmelserne herom.
4. Betingelserne indeholder især:
a) Sådan registreres og benyttes brugerkontoen i online-butikken
b) Reglerne for indgivelse af ordrer i online-butikken
c) Reglerne for indgåelse af købekontrakten ved hjælp af de tjenester, der leveres via Online-butik
d) De tekniske krav, der er nødvendige for samarbejde med it-systemer (pc,bærbar computer osv.), der anvendes af brugeren
e) Proceduren for indsendelse af klager
5. Købere kan når som helst få adgang til vilkår og betingelser via linket på Senso-rex.com hjemmeside,downloade og udskrive disse.
6. Bekræftigelse af købekontraktens vilkår sendes via e-mail til køberens e-mail adresse forudsat denne er registreret. Denne vedhæftes ydermere som udskrift ved de sendte varer. Relevant dokumentation og moms faktura udstedes ved anmodning herom.
7. Brugeren kan bruge de tjenester, der leveres via online-butikken, når de er bekendt med vilkår og betingelser, samt med servicebeskrivelser, prislister mv.
8. Tilbuddet i online-butikken samt produktbeskrivelser udgør ikke et tilbud i den gængse betydning, dette er angivet i den polske civillov.
9. Den bindende karakter – med henblik på indgåelse af et konkret køb – opnås, når ordren er accepteret af sælgeren.

Punkt 3. Tekniske krav og cookies

1. For at kunne bruge online-butikken skal køberen have adgang til en computer eller andre enheder med:
a) internetadgang
b) Korrekt konfigureret webbrowser
c) Aktiv og korrekt konfigureret e-mail konto.
2. Online-butikken giver brugere mulighed for at bruge tjenesten ved hjælp af bred tilgængelig software, internetbrowsere der accepterer cookies såsom Firefox version 3 eller nyere, Opera version 9 eller nyere, Chrome version 10 eller nyere, Internet Explorer version 7 eller nyere og Safari.
3. Online-butikken lagrer cookies efter forudgående samtykke fra brugeren eller hans eller hendes browserfiler, der er nødvendige for at: indgå i købekontrakten, give brugerkonto service,samt at lette brugen af ​​online-butikken for ​​brugeren og opretholde en session (uden behov for gentagen indtastning af adgangskoden) og oprette statistikker af trafikken i online-butikken.
4. Brugeren kan til enhver tid fjerne gemte cookies eller blokere cookies fra at bruge de tilgængelige muligheder i hans eller hendes webbrowser.

Punkt 4. Registrering og brugerkonto

1. Køber foretager en gratis registrering for at oprette en brugerkonto.
2. Registrering sker ved at udfylde registreringsformularen, der er angivet i “Registrering” afsnittet.
3. Til registreringsformål skal køber udfylde registreringsformularen, som sælgeren har fremlagt på online-butikken og sende den elektronisk til sælgeren ved at vælge det relevante felt på tilmeldingsblanketten.
4. Ved udfyldelse af registreringsformularen kan køberen se vilkår og betingelser og accepterer dette ved at markere det relevante felt.
5. Online-butik registrering og brug er gratis.
6. Ved registrering, registreres brugerkonto, hvor brugerens data er indsamlet. Tjenesten er en ubestemt form.
7. Når den udfyldte registreringsformular er indsendt, modtager Køber straks en registreringsbekræftigelse til den angivne e-mail adresse. Øjeblikkeligt er der indgået en aftale for levering af brugerkonto service, og brugeren får adgang til brugerkontoen og kan ændre de oplysninger, der blev givet under registreringen, bortset fra login.
8. Brugerkonto tjeneste leveres fra det øjeblik, hvor brugerkonto er blevet aktiveret.
9. Adgang til brugerkontoen er sikret med en adgangskode.
10. Brugeren kan til enhver tid opsige Brugerkonto med øjeblikkelig virkning uden at give en grund, ved at slette kontoen. Sletning kan ske ved anmodning via e-mail, der sendes til sælgeren.
11. Dette gælder ikke for situationer, hvor Sælgeren var i færd med at udføre en ordre placeret af køberen. I så fald skal kontraktens opsigelse ske efter afslutning af ovenstående ordre dog inden for 14 dage.
12. Sælgeren kan opsige brugerkonto-tjenesten i tilfælde af brugers tilsidesættelse af bestemmelserne. Opsigelsesmeddelelsen sendes til brugerens e-mail, der er angivet i brugerkonto.

Punkt 5. Bestilling

1. Brugere kan placere ordrer i online-butikken.
2. Salgsoverenskomstens indgåelse skal ske ved købers indgivelse af ordren gennem ordreformularen.
3. Ordren er en gratis, engangstjeneste, der leveres af sælgeren og ønskes denne opsagt ska denne opsiges inden indsendelse af ordren eller ved køberens forudgående opsigelse af ordren.
4. Ved bestilling er Køber forpligtet til at give korrekte kontaktoplysninger og personlige oplysninger.
5. Før købekontrakten er afsluttet, kan køber kontrollere tilgængeligheden af valgte varer. Oplysninger om tilgængelighed er synlige i beskrivelsen af ​​varerne.
6. Køber har mulighed for at se billeder af varerne samt beskrivelserne der er til disse.
7. For at placere en ordre tilføjer køberen den valgte vare til kurven og bestemmer antal/mængde.
8. Køberen kan vende tilbage til vareudvalgspanelet for at tilføje yderligere varer til indkøbskurven, slet det valgte emne (fjern ordre) eller åben betalings- og leveringsboksen(ved at klikke på “næste”), hvor leveringsmetoden og betalingsformen bestemmes.
9. Når du klikker på “Næste”, føres køberen til Leveringsadresse formularen, hvor de korrekte kontakt oplysninger tastes således at varerne kan leveres.
10. Køber skal læse og acceptere Vilkår og betingelser og bekræfte ved at markere i den relevante boks.
11. Under ordre indgivelsen – Indtil “Jeg bestiller med betalings” knappen med et klik, kan køber ændre de indtastede data og vælge forskellige varer. Til dette formål skal køberen følge viste meddelelser og oplysninger, der er tilgængelige i online-butikken.
12. Hver gang, før sælgeren afsender ordren, informeres brugeren om den samlede pris for valgte varer og levering samt eventuelle yderligere omkostninger, der kan opstå i forbindelse med ordren.
13. Placere en ordre, betyder tilbud om indgåelse af en købe/salgskontrakt.
14. I henhold til ordren, er den elektroniske bekræftelse som er modtaget af Sælger, sendes der en bekræftigelse og ordre-opsummering til den e-mail-adresse, der leveres af køberen.
15. Ordreoversigt skal indeholde oplysninger om:
a) Oplysningerne om online-butik, herunder post- og e-mail-adresse samt telefonnummer;
b) Mængde og samlede pris for de bestilte varer
c) Den samlede pris under købekontrakten (dvs. totalprisen) på de bestilte varer + omkostningerne til udførelsen af ​​købekontrakten (herunder fx betalings- og leveringsomkostninger)
d) Leveringsform – Herunder leveringsdato og, hvis relevant, oplysningerne om
leveringsbegrænsninger som vægt eller sted
e) Betalingsmetode
f) Oplysninger om fortrydelsesret uden begrundelse dog inden for 14 dage
g) Oplysninger om garantien.
16. Købekontrakten er indgået på engelsk.
17. Køber kan bestille på online-butikken 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet.

Punkt 6. Priser og betalingsmetoder

1. Priserne i online-butikken er i EUR og inkluderer moms. Sælgeren gør det muligt at placere ordrer i andre valutaer.
2. Priserne inkluderer ikke fragtomkostninger.
3. Oplysningerne om ordrens samlede værdi præsenteres i indkøbskurven efter køberens valg af den bestilte vare-, leverings- og betalingsmetode.
4. Køber kan vælge følgende betalingsmetoder:
a) Bankoverførsel via PayPals eksterne betalingssystem eller
b) Kreditkort via PayPal’s eksterne betalingssystem.
5. I tilfælde af manglende betaling fra køber inden for den angivne frist, skal sælger give køber en yderligere frist for betaling og skal samtidig holde køberen informeret via e-mail. I tilfælde af forlængelse af den yderligere frist, kan sælgeren sende køber en e-mail-erklæring om tilbagetrækning af købet i henhold til artikel 491 i den polske borgerlige lovbog.
6. Klarnas betalingsmåder
I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmåder:
a) Faktura: Kredittid på 14 dage fra den dag, varerne bliver sendt. Her kan du finde vilkårene for faktura.
b) Konto: Klarna Konto er en kassekredit, som gives af Klarna. Den giver låntageren mulighed for at betale sine køb i månedlige afdrag med 1/24 (dog min. 89 kr.) af totalbeløbet eller ifølge de vilkår, der blev godkendt i kassen. For mere information om Klarna Konto inkl. generelle betingelser og standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, klik her.
Betaling sker altid til Klarna. Du kan finde mere information om Klarna på deres hjemmeside. Her kan du finde deres brugervilkår. Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger.”

 

Punkt 7. Bestilling og leverancer

1. Sælgeren er forpligtet til at levere fejlfri varer omfattet af købekontrakten.
2. Ordrerne behandles på arbejdsdage.
3. Ordrer på ikke-arbejdsdage behandles som indleveret på den første følgende arbejdsdag.
4. Hver varebeskrivelse indeholder en forventet forsendelsestid. Ordrer afsendes så snart alle de ønskede varer er tilgængelige.
5. Ordrernes fragttid begynder, når køber sender alle de oplysninger, der er nødvendige for ordren, bekræftelse af størrelsen, produktets farve, leveringsadresse, betalingsform (i tilfælde af betaling til kontoen, betalingsbekræftelse, leveringsmetode.
6. Fragtomkostningerne skal afholdes af Køber, medmindre andet er aftalt.
7. Ordrer på mere end 199,99 EUR sendes gratis i EU og UK.
8. Leveringen foretages af en valgt transportør til den adresse, der er angivet i bestillingsformularen.
9. Sælger er ansvarlig for utilsigtet tab eller skade på varerne i leverancen.
10. I tilfælde af køberen (som også er modtageren) afslår at modtage ordren, såfremt Køber ikke har trukket sig fra købekontrakten senest 14 dage før modtagelse af pakken, har sælgeren ret til at opkræve køberen for omkostningerne ved forsendelsen. Sælger kan opkræve det med leveringsomkostningerne.

Punkt 8. Klager

1. I henhold til artikel 558, stk. 1, i den polske civillov, har Sælger det fulde ansvar for fysiske og juridiske mangler af varerne (garanti).
2. I tilfælde af mangler eller uoverensstemmelser af varerne skal forbrugeren have ret til at kræve fejlfri varer ved at give sælger besked f.eks. på:
a) Synapsa Med sp. Zoo. ul. Klonowa 16, 55-220 Jelcz-Laskowice Polen eller
b) Shop@senso-rex.com.
3. Klager skal indeholde følgende oplysninger:
a) Køberens navn og efternavn
b) Adresse til korrespondance samt e-mail-adresse og telefonnummer til køber
c) Klagepunkt
d) Begrundelse for klagen
e) Køberens krav
f) Køberens underskrift (håndskrevet i tilfælde af postklager).
4. I tilfælde af der er opdaget en fysisk defekt af bruger inden for et år efter levering af varerne, antages det, at det har eksisteret på leveringstidspunktet.
5. I tilfælde af defekte varer har forbrugeren ret til:
a) Forespørge om prisreduktion på varen
b) Ophør af Salgskontrakten, medmindre Sælger straks og uden større gene for forbrugeren erstatter de defekte varer med nye fejlfrie varer eller afhjælper fejlene.
c) Anmode om udskiftning af de defekte på varer
d) Anmode om afhjælpning af manglerne hvor sælgeren skal overholde ovennævnte i en rimelig tid og uden ulejlighed for forbrugeren.
6. Forbrugeren kan i stedet for Sælgerens foreslåede rettelse af en fejl anmode om en erstatning af den defekte vare, eller at sælger erstatter varerne, anmode om at rette fejlen, medmindre det er umuligt at bringe varerne i overensstemmelse med den købekontrakt, der er indgået mellem sælger og forbrugeren uden det giver for store omkostninger.
7. Forbrugeren har ikke ret til at trække sig fra købekontrakten efter 14 dage fra modtagelsen af varerne, hvis manglen er irrelevant.
8. Sælgeren kan nægte at overholde forbrugernes krav ved fejl, hvis forbrugeren ikke overholder kontrakten om reklamations indgivelse.
9. Erstatnings- eller reparationsomkostninger bæres af sælgeren.
10. Sælgeren er forpligtet til at acceptere de defekte varer fra forbrugeren eller forbrugerens tilbagetrækning fra købekontrakten ved defekte varer.
11. Sælgeren skal inden for 14 dage svare på klage fra forbrugeren. Undlades dette anses dette for at sælger har accepteret brugerens klage og dermed krav.
12. Sælger er ansvarlig under garantien, hvis der opdages en fysisk defekt af varerne inden for to år efter levering af varerne til forbrugeren.
13. Hvis forbrugeren på grund af fejl og mangler erklærer tilbagekaldelse af købet eller krav om prisreduktion, kan han eller hun kræve erstatning for skaden uden at vide om ​skaden er en følge af omstændigheder uden for Sælgers kontrol. Forbrugeren kan kræve refusion af kontraktomkostninger, omkostninger ved levering, opbevaring og forsikring af varer. Dette berører ikke Sælgers forpligtelse til at betale erstatning på det generelle grundlag.
14. Forbrugeren er også berettiget til at søge udenretslige midler til tvistbilæggelse som: mægling hos de provinsielle inspektioner af handelsinspektion [Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej], forbrugerdomstol, forbrugerombudsmand og ikke-statslige organisationer.
15. De detaljerede oplysninger om forbrugerens ret til ikke-retlig tvistbilæggelse er tilgængelig hos forbrugerombudsmændskontorer og websteder, sociale organisationer, relevante bestemmelser i loven, provinsielle inspektioner af handelsinspektionskontorer, samt på kontoret af konkurrence og forbrugerbeskyttelse i Warszawa.
16. Eventuelle tvister mellem Forbruger og Sælger, der opstår i henhold til vilkårene herfor kan også afvikles via internetplatformen på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Punkt 9. Garanti

1. Garantibevis skal behandles i overensstemmelse med garanti betingelserne for varer.
2. Generelle garantirettigheder og garantirettigheder, som sælgeren har givet forbrugeren, er uafhængig af hinanden.

Stk. 10. Fortrydelsesret

1. Køber har ret til at fortryde sit køb og trække sig fra kontrakten inden for 14 dage uden at give en begrundelse ved modtagelsen af ​​de bestilte varer. For at benytte sig af denne ret skal køber sende (med post, fax eller e-mail) en meddelelse til: Synapsa Med Sp. Zoo. ul. Klonowa 16, 55-220 Jelcz-Laskowice Polen Email adresse: shop@senso-rex.com Telefonnummer: + 48 786 233 200.
2. I tilfælde af køberen fortryder sit køb , inden for fortrydelsesfristen, refunderer Sælgeren Køber alle de foretagne betalinger, inklusive leveringsomkostninger (i form af ​​de billigste leveringsmetoder) uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter, ved kvittering for tilbagekaldelsesmeddelelse. Refusion sker gratis, med det samme betalingsmiddel som anvendt til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Sælger har ret til at tilbageholde refusionen indtil modtagelsen af ​​den returnerede vare eller bevis for at varen er sendt tilbage.
3. Køber skal returnere varerne inden for 14 dage efter sælgers kvittering for tilbagekaldelsesmeddelelse. Omkostningerne ved tilbagesendelse opkræves af køber. Køber er ansvarlig for ethvert fald i værdien af ​​varerne.

Punkt 11. Gratis tjenester

1. Sælgeren yder køber gratis digitale tjenester som: formular, nyhedsbrev, brugerkonto.
2. Tjenesten leveres 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet.
3. Nyhedsbrevet kan bruges af Køber, der udtrykkeligt er indforstået med at modtage kommercielle meddelelser og giver hans eller hendes e-mail-adresse i registreringsformularen. Efter registrering skal Køber straks modtage en e-mail-bekræftelse fra sælgeren. Det her øjeblik anses for indgåelsen af aftalen om nyhedsbrev service.
4. Hvert nyhedsbrev skal indeholde oplysninger om afmelding fra tjenesten til rådighed for Køber.

Punkt 12. Beskyttelse af personlige oplysninger

1. Sælgerens administration af køberens personoplysninger er underlagt køberens samtykke udtrykt ved registrering eller indsendelse af en engangsordre og inden for rammerne af Sælgers levering af tjenesteydelser elektronisk eller under andre omstændigheder.
2. Køberens personlige oplysninger, der gives ved bestilling, behandles med henblik på salg og bestilte tjenester, tilbagetrækning fra købekontrakten, indsendelse af klage eller garanti krav – i henhold til artikel 23, stk. 1, punkt 3, i personoplysningerne Lov (Dz. U. 1997 nr. 133 Punkt 883) og opfyldelse af forpligtelser deraf fra de generelt bindende skatter og rapporteringsforpligtelser, artikel 23, stk. 1, punkt 2, i ovennævnte handling og i tilfælde af berettigelse af og med henblik på at opkræve gæld – i henhold til til artikel 23, stk. 1 i forbindelse med artikel 23, stk. 4, punkt 2, ovenfor handling.
3. Sælger skal behandle køberens personoplysninger med henblik på at levere ydelserne ved elektroniske midler og andre formål som angivet heri.
4. De krævede købers personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af ​​ordren. Eventuelle andre personoplysninger, der ikke er nødvendige for ovennævnte formål, skal straks fjernes af administratoren.
5. Sælger skal beskytte de modtagne personoplysninger og udøve en passende indsats for at beskytte dem fra uautoriseret adgang eller brug.
6. Sælger kan oplyse køberens personoplysninger til leverandører i det omfang det er nødvendigt for levering.
7. Køber har ret til at få adgang til hans eller hendes personoplysninger, korrigere og fjerne den på ethvert tidspunkt ved at kontakte Synapsa Med sp. z. o.o., ul. Klonowa 16, 55-220 Jelcz-Laskowice Polen, e-mail: shop@senso-rex.com.
8. Køber har ret til at trække sit samtykke vedrørende databehandling tilbage ved at sende en anmodning til f.eks. til sælgerens e-mail-adresse.

Punkt 13. Købers forpligtelser og beskyttelse af intellektuel ejendomsret

1. Køberen skal navnlig:
a) Bruge online-butikken på en måde, der ikke skader dets drift, især med brugen af passende software og enheder
b) Ikke sende eller placere uopfordrede kommercielle oplysninger (spam) i online-butikken
c) Brug online-butikken på en måde, der ikke medfører ulemper for andre købere eller sælgeren;
d) Brug af online-butikken i overensstemmelse med polsk lov og bestemmelser herom.
2. Det er forbudt at bruge materiale, der er offentliggjort på online-butikken uden sælgerens forudgående skriftlige samtykke.

Punkt 14. Gældende love og jurisdiktion

1. Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i brugerens hjemland.
2. Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse hermed, afgøres af en offentlig, generelt kompetent domstol, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Nyd din shopping!

Tilbagetræknings Formular
Klageformular